M2HZ – avoin kaupunkitelevisio

M2HZ on pääkaupunkiseudulla toimiva avoin yhteisötelevisio, joka tuo ruutuun taidetta ja kokeilevaa tuotantoa, kaupunkikulttuuria, yhteiskunnallista keskustelua, monikulttuurisia ohjelmia ja kansalaisosallistumista. Ohjelmiston ytimessä ovat kaupungin tapahtumat, tarinat, keskustelunaiheet ja rikas kulttuurielämä. M2HZ on osa Stadi.TV:tä: uudet ohjelmamme näkyvät myös Stadi.TV:n nettisivuilla.

Voit tarjota valmiita ohjelmia esitettäväksi M2HZ:lla - tai lähettää meille ohjelma- tai yhteistyöidean. Järjestämme myös työpajoja ja muita tilaisuuksia, joista löydät tietoja näiltä sivuilta.

Yhteydet:

info ät m2hz.net - yleiset tiedotustelut ja ehdotukset

Saija Salonen - työpajat, mediatuotanto
Kalle Kuisma - tuotantopäällikkö
Maria Candia - tuotanto, toimitus, tiedotus
Minna Tarkka - kehitys ja työpajat

sähköpostit :

layout-element

M2HZ:n tuotantokulttuuria kuvaa pyrkimys kevyeen ja omaehtoiseen tuotantotapaan, joka on ennen kaikkea tekijä- ja sisältölähtöistä. Tuotanto on luonteeltaan prosessimaista; lähtökohtana on ohjelmien nopea pilotointi ja julkaisu sekä tekemällä oppiminen.

M2HZ:n toimintaideana on public access: yhteisöllinen, yhteistoimintaan perustuva avoin televisiotuotanto. Kanava kokoaa eri tuottajien ohjelmia rakentaen niistä sisällöllisen kokonaisuuden, johon mahtuu rinnakkain moninaisia näkökulmia, ilmaisutapoja ja aiheita. Tavoitteena on madaltaa yhteisöjen ja yksilöiden kynnystä tuottaa omia mediasisältöjä ja tarjota kanava aiheille ja toimijoille, jotka jäävät median valtavirrassa vaille tilaa. Avoimuus tarkoittaa ennen kaikkea toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ohjelmien helppoa saatavuutta.

M2HZ on monikanavainen televisio, joka yhdistää digitv-, internet- ja mobiiliviestinnän mahdollisuuksia. Tärkeitä toiminnan lähtökohtia ovat myös verkossa syntyneet yhteisölliset tuotantomallit, jotka perustuvat osallistumiseen, vertaisarviointiin sekä media-aineiston ja teosten kierrätykseen.

M2HZ on voittoa tavoittelematon kanava. Esitetyt ohjelmat tallennetaan ohjelma-arkistoon kanavan verkkosivuille, jossa ne ovat ilmaiseksi katsottavissa. Muuten kaikki tekijän- ja esitysoikeudet jäävät tekijöille.

M2HZ perustuu verkostomaiseen toimintamalliin, jossa yhteistyötä rakennetaan yli sektorirajojen.

Kanavan kehittämiseen on osallistunut kymmeniä ryhmiä, organisaatioita ja satoja tekijöitä kulttuurin, median ja kansalaistoiminnan kentältä. Ohjelmia on tuotettu yhteistyössä myös kunnallisten ja koulutustoimijoiden kanssa.

M2HZ on mukana pääkaupunkiseudulle kehittyvässä Stadi.tv-televisiossa, joka lanseerataan syksyllä 2010. Ohjelmavaihtoa ja yhteistä kehitystä tehdään myös kansainvälisten yhteisömediatoimijoiden kanssa.

Kanavan kehitystä ja tuotantoa koordinoi Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry. Kehitystyön mahdollistajia ovat olleet Uudenmaan liiton hankerahoitus 2006-09 ja Helsingin kaupungin innovaatiorahasto 2010.

M2HZ-prosessi pähkinänkuoressa:

*M2HZ sai alkunsa Helsingin Kurvissa 6.9.2005 järjestetyssä työpajassa. Pajaan osallistui tekijöitä 40:stä pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja kansalaistoiminnan yhteisöstä ja sen aikana varmistui, että uudenlaiselle yhteistoiminnalliselle kanavalle oli tilaus ja tekijöitä.

*Ensimmäisinä kokeiluina toteutettiin 2005-2006 mobiili- wiki- ja blogiformaatteja tutkivia testituotantoja, samalla kun yhteistyötä ja toimintamallia kehitettiin.

*Varsinaisesti toiminnan kehitys ja ohjelmapilotointi käynnistyi Uudenmaan liiton myöntämän kehitysrahoituksen myötä syksyllä 2006.

*Koelähetykset toukokuussa 2007 olivat demo uudenlaisesta kanavaprofiilista ja osoitus yhteisösisällön rikkaudesta. Testilähetysviikon aikana lähetettiin yli 20 tuntia ohjelmaa verkossa, digikaapelissa sekä mobiilissa.

*Testijakson kokemusten myötä lähdettiin kehittämään säännöllistä ohjelmatoimintaa, joka käynnistyi huhtikuussa 2008. Lokakuusta 2008 alkaen uusi ohjelmisto on julkaistu verkossa ja Dina-kaapelikanavalla joka viikko.

*Vuosina 2010-12 M2HZ:n toimintaa ja ohjelmistoa kehitetään osana helsinkiläistä Stadi.TV-kaupunkitelevisiota, joka avautui marraskuussa 2010 Forum Viriumin, Arcadan, m-cultin sekä kumppanien yhteistyönä.

layout-element